İslam Fıkhına Göre Hayvan Kesimi

ÖNSÖZ
Besmele, Hamdele, Salvele ile…
Değerli Kardeşim,
Bu küçük kitapçık, adeta cahiliye dönemine dönüşmüş bir zaman diliminde dinini öğrenmek, uygulamak ve yaşamak gayretine düşmüş kardeşlerimize bu yolda en önemli bir konuda ona yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.
Bir Müslümanın olmazsa olmazı olan helal yaşamının en önemli halkası hiç şüphesiz yediği içtiği gıdalardır. Bir bakıma yediği içtiği gıdaların helal olma keyfiyeti onun imani bir meselesi durumundadır.
Bu gıdaların içerisinde hayvani gıdalar ise ayrı bir önem taşımaktadır. Ana kaynaklarımız bu hususta önemli uyarılarda bulunmaktadır.
Eğer Allah’ın âyetlerine iman ediyorsanız, Allah’ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin. (En’am Suresi,118)
Size ne oluyor da Allah’ın adı anılarak kesilenlerden yemiyorsunuz?
Halbuki O size, mecbur kalmanızın dışında haram olan şeyleri genişçe açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilmeden keyiflerine uyarak insanları doğru yoldan saptırıyorlar. Muhakkak ki, Rabbin, sınırı aşanları çok iyi bilir. (En’am Suresi, 119)
Üzerlerine Allah’ın ismi anılmamış olanlardan yemeyin,çünkü onu yemek yoldan çıkmaktır. Şeytanlar, dostlarına, sizinle mücadele
etmeleri için telkinde bulunurlar.

Eğer onlara uyarsanız, muhakkak ki, Allah’a ortak koşanlardan olursunuz.(En’am Suresi,121)
Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: “Size iyi ve temiz şeyler helal kılındı.” Allah’ın size öğrettiğinden
öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah’ın adını anın (besmele çekin), Allah’tan
korkun. Muhakkak Allah, hesabı çabuk görendir. (Maide Suresi,4)
Zanlarınca dediler ki: “Bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da sırtına
binilmesi yasaklanmış hayvanlar.”

Bir kısım hayvanları da üzerlerine Allah’ın adını anmadan boğazlarlar. Bütün bunları Allah’a iftira ederek yaparlar. Allah onları iftiralarıyla cezalandıracaktır. (En’am Suresi, 138)
Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi, üzerine Allah’ın adı anılmadan kesilen hayvanın etini yemek uygun değildir.

Besmele çekmek şarttır.Bunun tek istisnası unutmaktır. Besmelenin kasten terk edildiği bilindiği zaman o hayvanın etini yemek haramdır. Makine ile kesimde bu tehlike önemlidir. Elle kesimde dahi yapılan bir kesimde bazı hayvanların besmele çekmeden kesilmesi durumu unutmak gibi olmaz. Bu sebeple
ya kesim hızını yavaşlatarak her hayvan için besmele çekilmesine imkân verilmeli, ya da birden fazla kasapla bu mesele çözülmelidir.
İşte bütün bu konularla ilgili hazırladığımız bu kitapçıkta. Fıkıh Hocalarımızdan Fatih KALENDER Hocamızın ‘KuruYolma, Sulu Yolma, Makine Kesimi’ başlıklı araştırma ve gözleme dayalı nefis yazısı ve GİMDES’in şartnamesindeki HELAL KESİM mevzuatı yer almaktadır.
Üretici ve tüketici durumunda olan tüm kesimler için her zaman başvurulacak bir cep kitabı olarak gerekli hizmeti yerine getireceğini ümit ediyorum.
Allah yar ve yardımcımız olsun.
Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER
GİMDES BAŞKAN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll Up